Castell de Brunyola

Fou construït al cim del turó on ara hi ha el poble, el qual s’edificà al voltant de la fortificació.

brunyola_0096_phixrfotografia: F.Avellaneda

brunyola_0098_phixrfotografia: F.Avellaneda

La primera notícia documental del castell data del 1106 en que el comte Ramon Berenguer III de Barcelona donà al vescomte Guerau Ponç de Cabrera en alou el «castrum quod dicitur Bruniola». En el «Liber feudorum maior» el nom del castell es transcriu malament, s’hi anota «Brivola» però en altres documents apareix «Bruiola»

brunyola_0100_phixrfotografia: F.Avellaneda

brunyola_0102_phixrfotografia: F.Avellaneda

El que roman del castell sembla ésser de la baixa edat mitjana (s XV). Gran construcció de planta quadrangular amb torres als angles, rodones i atalussades, una de les quals va ser aprofitada com a campanar de l’església. Tota la muralla s’assenta sobre una base atalussada. S’estima que el perímetre exterior de la fortalesa havia estat d’uns 168 metres.

brunyola_0107_phixrfotografia: F.Avellaneda

El terratrèmol de 1427 el va afectar greument i es va haver de refer. El castell perd el seu interès militar a mitjan segle XV. Dos segles més tard s’enderroquen dos trams de muralla i una torre mentre que una altra esdevé campanar de la parròquia.

brunyola_0104_phixrfotografia: F.Avellaneda

brunyola_0105_phixrfotografia: F.Avellaneda

El 1985 es van iniciar obres de restauració, descobrint els paraments, voltes i forjats de la planta soterrada i restaurant la sala gòtica del primer pis que es destinà a Sala de plens de l’Ajuntament. En la segona fase es renovaren, principalment, les cobertes del castell. La tercera fase es dedicà a l’ala nord-est. Es partí de la idea de recuperar les parts de la muralla original i la torre conservada.

LA MEVA: com sempre, un castell situat de forma estratègica, amb un espai visual important.

FITXA TÈCNICA

+monuments