Can Boquet

El Dolmen de Can Boquet o Roca d’en Toni es troba al Parc de la Serralada Litoral concretament a Vilassar de Dalt (Maresme).

És un sepulcre de corredor evolucionat, del tipus petita galeria catalana, amb planta quadrangular i corredor de lloses de granit. Conserva una bona part del corredor i tota la cambra, coberta per una sola llosa enorme.

Actualment, no queda res del túmul ni del cromlec, però cap al 1920 encara n’hi havia vestigis del dòlmen en una imatge de entre 1915 i 1931.

Els historiadors el daten del període calcolític, entre els anys 2200 i 1800 aC.

És una de les necròpolis més ben conservades d’època medieval a la comarca del Maresme a pocs metres del Dolmen de Can Boquet.

Es tracta de set tombes de l’alta edat mitjana, rectangulars i tipus cista, excavades al saluló i bastides amb lloses de granit. Estan col·locades paral·leles, equidistants i orientades cap a llevant. Les mides aproximades són 2 x 0,45 m, una fondària de 0,50 m i corresponen a sis individus adults i un infant.

Es van descobrir el 1974, soterrades, en llaurar un camp de conreu.

LA MEVA: ben conservat i senyalitat, tot en un bonic entorn.

FITXA TÈCNICA