Canet de Verges o de Tallada

Canet està situada a la plana al·luvial, a la vora de la riba esquerra del Ter.

El poble es constitueix com un petit nucli de cases a prop de l’església de Sant Mateu, i unes quantes masies aïllades.

L’església de Canet de Verges apareix esmentada ja el segle xii (1182) en relació amb la canònica d’Ullà. L’edifici actual, però, fou bastit entre els segles XVII-XVIII, i ha experimentat nombroses modificacions.

L’església es troba integrada en un conjunt d’edificis resultant de les modificacions introduïdes en l’antiga rectoria pel seu actual propietari.

Canet és documentada per primera vegada el 1087 i, el 1182, és citada a l’Acta de Consagració de la Canònica de Santa Maria d’Ullà. També apareix en documents del 1280 i del 1401; més tard és associada a la baronia de Verges, a la qual encara pertany en el segle XVII.

LA MEVA: petit racó amb pupurri d’estils.

GALERIA FOTOGRÀFICA

localització