Castell d’Albagés

Castell de l’Albagés és un castell del municipi de l’Albagés (Garrigues) declarat bé cultural d’interès nacional.

patrimoni.castellalbages1

Edifici situat al capdamunt del poble, actualment reconvertit en habitatge, fet que ha permès que el cos oriental s’hagi pogut salvar de l’espoli. La construcció principal es troba a la part meridional. Es tracta d’un gran casal de planta rectangular que té l’accés per l’oest i que enllaça amb la torre, de planta rectangular i lleugerament atalussada.

patrimoni.castellalbages2

La torre conserva una planta baixa ocupada per una cambra, d’unes dimensions de 3’3 m de llargada, 2’8 m d’amplada i uns 2’5 m d’alçada, i coberta amb volta de mig canó que tenia l’accés pel bell mig. Sobre el paviment d’aquesta estança es troba excavada a la roca mare una sitja d’emmagatzematge.

patrimoni.castellalbages4

Els seus orígens es remunten al segle IX o X, quan tant el castell com el lloc pertanyien al regne almoràvit de Lleida. Constava les dues torres quadrangulars, comunicades per un pati interior. Tot el recinte estava emmurallat. El primer cop que apareix documentat és el 1226, any que Guillem Cervera, com a repoblador, atorgà carta de població a l’Albagés a un grup de nou famílies.

patrimoni.castellalbages5

La guerra dels segadors fou desastrosa per la localitat. El castell és restaurat més tard per l’abat Pere Virgili (1688- 92). El senyoriu del monestir hi continuà fins a l’extinció d’aquest tipus de domini el 1835, com a conseqüència del procés de desamortització que van patir les seves possessions.

LA MEVA: poc restes però sempre interessants.

FITXA TÈCNICA

+Garrigues (Les)

+monuments