Castell d’Arbeca

Les primeres notícies documentals del castell d’Arbeca daten de l’any 1158 en una escriptura d’infeudació que fa el vescomte de Cardona. Exceptuant el període 1273-1386 el castell estigué sempre en mans de la nissaga dels Cardona. A mitjan del segle XV Ramon Folc III emprengué una restauració del conjunt fortificat dotant-lo de la seva importància com a fortalesa.

patrimoni.castellarbeca6

Es diu que a més de les seves cinc torres tenia tres-centes seixanta-cinc finestres amb reixa daurada. La nissaga dels Cardona convertí el castell-palau d’Arbeca en la seva residència. El 1503, Joan Ramon Folch IV, acollí el príncep Felipe el Hermoso.

patrimoni.castellarbeca5

El castell d’Arbeca assolí la màxima categoria de palau al Principat en ésser la residència de l’únic posseïdor del títol de Gran d’Espanya -Ferran I de Cardona i Enríquez, segon Duc de Cardona, havia assolit el títol en la coronació de Carles I-. El primer terç del segle XVII el duc Enric va instal·lar el ric arxiu familiar al castell, que a més contenia 366 pintures, algunes italianes, 175 tapissos, 30 grans catifes, 60 bufets, 31 escriptoris, nombrosos objectes d’or i plata i cortinatges bordats d’or.

patrimoni.castellarbeca1

Durant el segle XVIII es construïren el molí nou, bona part de l’església i nombroses cases del poble utilitzant el castell com a pedrera. A finals del segle XVIII tres quartes parts del castell havien desaparegut.

patrimoni.castellarbeca2

El castell i la baronia d’Arbeca foren venuts en subhasta, passant a formar part dels béns de la casa dels Medinaceli. Amb la promesa de pagar un ral de billó per olivera plantada, els Medinaceli impulsaren el conreu de l’olivera arbequina portada de Palestina, malgrat que la promesa simplement va quedar en això.

patrimoni.castellarbeca3

A finals del segle XIX el castell encara va haver de patir la construcció dels dipòsits de l’aigua aprofitant i a mitjan segle XX es va desmuntar el que restava de la torre de les dames i un tros de la torre de l’homenatge per a construir les les escoles.

patrimoni.castellarbeca

Avui d’aquella magnífica fortalesa tan sols en resten paraments dels seus recintes de muralles, de les seves defenses, alguna estança subterrània i una torre, que malgrat ser unes restes molt escasses respecte al que va ser el castell-palau d’Arbeca, parlen d’un passat de gran esplendor, amb opulència i ressò d’il·lustres personatges.

LA MEVA: una bona part restaurada però també altre que no i és un bon réflex de com era aquest castell i fortalesa.

FITXA TÈCNICA

+monuments