Castell de Can Feu

n el lloc on s’alça actualment el Castell de Ca Feu va haver-hi, en els segles IX-X, una vila -una explotació agrícola altmedieval relacionada amb la família dels Sobarber. En el segle XII la vila es converteix en una casa fortificada centre d’un territori que anava disminuint a causa de les donacions piadoses que els Sobarber primer i els Togores després, feien bàsicament els monestirs.

En algun moment del segle XVI hi ha un greu incendi que danya profundament l’edificació principal i que fa que sigui ​​també coneguda com la Torre Cremada. En l’últim quart del segle XVII Pau de Haga i Soler va comprar la propietat, en aquest moment consolidada com a explotació agrícola.

En el segle XVIII, Ca Feu és el centre logístic de les nombroses propietats dels Faci, per als quals la masia és un lloc de descans i d’entreteniment. A la fi del segle XIX José Nicolás, últim dels Olzina de Riu-sec descendent dels Faci, construeix l’edificació que ha arribat fins avui.

Des de l’any 2007 el Castell de Ca Feu s’ha recuperat per a la ciutat i actualment és de titularitat municipal. L’edifici serà rehabilitat i es crearà, al voltant, un futur parc urbà de 63 hectàrees.

LA MEVA: contundent construcció però en mal estat de conservació.

localització