Castell de Cubelles

El castell de Cubelles, conegut com el casal dels marquesos d’Alfarràs, està situat al municipi de Cubelles, a la comarca del Garraf. És una fortificació documentada al 1041 i delcarada bé cultural d’interès nacional.

L’edifici està situat a l’espai d’eixamplament del carrer del Doctor Juncà, on figura una placa. És una construcció de grans dimensions i d’estructura complexa. Té planta rectangular, tres pisos d’alçària, golfes i teulada a quatre vessants. La façana presenta a la part dreta, una porta d’accés allindanada amb carreus de pedra. Damunt la clau hi ha un escut amb la inscripció del 1675 a banda i banda.

Durant l’estudi preliminari a la restauració del 1994, s’han trobar les restes d’una vil.la romana al subsól,que corresponen a l’època baixa republicana, devers l’any 125 aC. Contenen entre d’altres un conjunt de cisternes associades amb diverses conduccions hidràuliques i paviments d’opus tesselatum. Artefactes del segle vi i vii indiquen que hi ha hagut una continuïtat de vida econòmica entra la vil·la romana i el castell feudal, i la vil·la va ser convertida en castrum.

LA MEVA: petita fortificació o palau restaurat.

localització