Castell de la Comanda Hospitalaria

Format per diverses construccions i restes d’altres, la part més ben conservada és una construcció de planta quadrangular adossada a l’església. També té un gran mur amb un portal d’arc de mig punt i part d’una torre de planta quadrada.

El castell de la Comanda Hospitalera d’Avinyonet de Puigventós està conformat per diverses construccions i restes d’altres que al seu dia van conformar la fortificació del poble. La part més ben conservada és una construcció de planta quadrangular adossada a l’església. Els seus carreus són poc treballats i formen unes filades ben arrenglerades.

També es conserva un gran mur amb un portal d’arc de mig punt que segurament era l’entrada a la fortalesa, així com part d’una torre de planta quadrada. Al nucli antic del poble també es troben restes del que se suposa que va ser la muralla de la fortalesa.

LA MEVA: en bones condicions.

localització