Castell de Montsoriu

Coneixem l’ocupació del turó de Montsoriu des d’època ibèrica, tot i que l’aparició d’una destral polida al turó podria fer recular l’ocupació fins al neolític. En època ibèrica es trobava en funcionament un assentament en la part més enlairada del turó, prop de l’actual torre de l’homenatge. La datació de l’ocupació ibèrica a Montsoriu se situa a l’entorn del segle IV-III a. C., segons testimonien les ceràmiques ibèriques trobades en runes a la zona baixa del castell.

patrimoni.castellmontsoriu13

No serà, però, fins a l’època medieval en què tornen a aparèixer testimonis d’ocupació humana damunt del turó de Montsoriu i al llarg dels segles XI i sobretot XII, el castell esdevindrà la seu dels vescomtes de Girona, que ben aviat entroncaran amb el Casal de Cabrera, i passaran a anomenar-se vescomtes de Cabrera.

patrimoni.montsoriu1

Montsoriu, amb el seu sistema de muralles concèntriques, la dificultat d’accés al lloc i el magnífic sistema d’aprovisionament d’aigües, era del tot inexpugnable.

patrimoni.montsoriu

El castell, a més, tenia la funció de protegir els pagesos i vilatans en cas de perill i acollir-los en el seu recinte per donar-los refugi. També sabem per documents històrics que en el castell de Montsoriu s’hi guardava bona part de la documentació escrita del Vescomtat (llibres, lligalls i cartorals), que contenien els llibres de comptes, de feus i altres referents a la vegueria i a la història de la família Cabrera.El castell, en resum, funcionava com a petit centre administrador del seu territori o terme, que era la vegueria de Montsoriu.

patrimoni.montsoriu6

A partir del segle XV la fortalesa de Montsoriu perd una de les seves funcions més importants: la de residència senyorial, i paral·lelament la seva funció defensiva també queda relegada a un segon pla a causa de les noves tècniques pirobalístiques. L’abandonament del castell queda palès en el deteriorament de les construccions, afectades probablement també pels terratrèmols del segon quart del segle XV.

patrimoni.castellmontsoiu11

patrimoni.castellmontsoiu10

La receptivitat per part de les institucions públiques vinculades al castell i la disponibilitat dels antics propietaris del castell, la família Ribot, serà la que l’any 1994 possibilitarà la creació del Patronat del Castell de Montsoriu, organisme encarregat de portar a terme la gestió del monument.

patrimoni.castellmontsoriu18

Posteriorment, el 1998, la cessió del castell al Consell Comarcal de la Selva, actual propietari del monument, que n’ha dut a terme els diferents treballs de restauració des del 1995.

LA MEVA: impressionant castell i dins d’un entorn natural espectacular. Pendent visita interior.

FITXA TÈCNICA

+monuments