Castell de Sant Joan de Lloret

Situat al cim del turó que separa les platges de Lloret de Mar i Fenals. Data d’inicis del segle XI d.C., possiblement en época de la senyora Sicardis i els seus fills. Senyors de Lloret  (1041-1110), i tenia sota la seva jurisdicció el terme feudal de Lloret. L’any 1079 es consagra la seva capella, però de la fortificació originària en resten només els fonaments de la torre de l’homenatge, la muralla est, uns vestigis al costat sud i diverses sitges excavades a la roca, actualmente tapades. Al segle XII el domini del Castell fou compartit entre la seu de Girona i els senyors de Palafolls, fins que passà completament a ser de la seu gironina l’any 1218.

patrimoni.castelllloet8

patrimoni.castelllloret2

Fou afectat per una destrucció de la flota genovesa l’any 1356 i possiblement pels terratrèmols de 1427-1428, però sempre va ser reconstruït. Als segles XV-XVI va haver-hi unes importants reformes que li van donar l’aspecte que avui podem veure, amb dues ales d’habitacions al nord i a l’est, adossades a la muralla i obertes a un pati interior.

patrimoni.castelllloret7

patrimoni.castelllloret3

patrimoni.castelllloret12

Fins a finals del s.XVII el Castell encara estigué en funcionament, com ho proven els materials arqueològics trobats. En aquests segles el Castell servia sobretot de torre de vigia per prevenir els posibles atacs marítims.

patrimoni.castelllloret9

patrimoni.castelllloret10

L’any 1805 en el marc de la guerra d’Anglaterra contra Espanya i França, un vaixell de guerra britànic va llançar diverses canonades que enderrocaren part de la torre i de la muralla. Finalment l’acció de dues violentes tempestes, esdevingudes els anys 1840 i 1923, van acabar d’enderrocar trams de la muralla i l’antigua torre del Castell.

patrimoni.castelllloret6

patrimoni.castelllloret4

La protección del Castell com a Bé d’interés Cultural, va salvar-lo del seu enderrocament als anys 60, arran d’unes obres d’urbanització que el van malmetre en part.

Finalment, l’any 2000-2001 s’ha procedir a completar unes excavacions i a la seva museització, per poder conèixer millor la nostra historia medieval i per fer accessible l’espai per a la seva visita cultural, garantint la seva protecció.

LA MEVA: amagat, petit i amb boniques panoràmiques.

FITXA TÈCNICA

+monuments