Castell de Sentmenat

La primera vegada que apareix el seu nom és l’any 1056 i va lligat a un tal Ramon Miró.

Posteriorment surt esmentat en documents de l’any 1065. El 1083 era posseït per Guillem Ramon I de Montcada, el Gran Senescal, i el seu germà Albert. El 1380, Pere de Sentmenat obtingué la senyoria del castell i el seu terme, per adquisició a Eimeric II, senyor de Centelles, pel preu de 9000 lliures.

El castell de Sentmenat era un castell termenal. Els seus senyors eren posseïdors del títol de senyors del “mer i mixt imperi”; és a dir, tenien la jurisdicció civil i criminal de tot el seu terme.

L’edifici és fet totalment de pedra, força ben conservat en el seu exterior, obert a la banda de ponent i tancat per la banda de llevant per un mur gros, que en alguns punts arriba a assolir el gruix de 3,40 m. Aquest mur oferia protecció a la part plana, més accessible i fàcil d’atacar.

El castell s’havia utilitzat darrerament (fins als 1990) com a masia agrícola. A partir de llavors està deshabitat, i l’ajuntament de Sentmenat està gestionant el canvi de titularitat del mateix (any 2006).

L’ermita de Sant Jaume és un edifici annex al castell, i que ha estat reformat en diverses ocasions. Hi ha enterrats gairebé tots els marquesos de Sentmenat dels darrers dos cents anys.

LA MEVA: petit i bonic castell. Millorable entorns.

FITXA TÈCNICA