Castell de Vallmoll

El Castell de Vallmoll és un monument protegit com a bé cultural d’interès nacional del municipi de Vallmoll (Alt Camp).

pobles.vallmoll4

Segles XI- XII. Els orígens del castell de Vallmoll es remunten al segle XI, en el moment de la Reconquesta. El castell i el terme de Vallmoll foren en un primer moment una possessió dels Castellvell, com molts altres indrets de la rodalia, i d’aquests passà als Montcada.

patrimomi.vallmoll1

patrimoni.vallmoll2

El castell de Vallmoll conserva encara el recinte perimetral i part de les torres que el flanquejaven. Tant la planta del castell com la de les torres són rectangulars. Adossat a una de les torres es troba un element amb dos arcs, un peraltat i l’altre de mig punt, que degut al precari estat de conservació del conjunt, resulta de difícil interpretació.

patrimoni.vallmoll4

Malgrat l’estat gairebé ruïnós de la construcció, es poden apreciar superposicions d’elements de diverses èpoques i estils. Està en procés de restauració.

LA MEVA: en mal estat però en procés de restauració.

FITXA TÈCNICA

+Alt Camp

+monuments