Castell de Vilajoan

El Castell de Vilajoan és un edifici aïllat que es troba a l’extrem meridional del poble, a tocar del marge del Fluvià.

vilajoan3

És un gran casal de planta rectangular construït amb còdels, i un petit pati central. La façana principal està encarada al nord. El portal, d’arc de mig punt, adovellat, s’obre a la base d’una torre rectangular que forma continuïtat amb la resta del mur, sense destacar-se.

vilajoan6

A la part alta del mur hi ha merlets rectangulars amb espitlleres. Veiem un [matacà (arquitectura)|matacà]] ben conservat, damunt el portal, amb carreus esquadrats. A la resta del mur els espais entre els merlets resten aparedats i damut d’ells hi ha una teulada. S’obren en aquesta façana dues finestres coronelles, geminades, gòtiques, d’arquets trilobulats.

vilajoan3 (1)

El mur occidental paral·lel al riu, mostra a l’extrem nord el cos rectangular de la torre cantonera adossada a la fortificació. La torre posseeix merlets també aparedats.

vilajoan5

És un palau-fortalesa documentat el 1119.

Actualment és de propietat privada i s’utilitza de segona residència, forma part del patrimoni d’una família de Girona.

LA MEVA: senyorial castell-palau.

FITXA TÈCNICA