Castell Episcopal

El Castell Episcopal és un castell declarat bé cultural d’interès nacional dins del nucli urbà de Bàscara, a l’extrem de tramuntana del terme, a la zona més elevada del municipi dominant el pas del riu Fluvià.

El recinte fortificat de la població de Bàscara estava format pel Castell Episcopal i les muralles que l’envoltaves.

La importància de la fortificació de Bàscara es manté al llarg dels segles per la seva situació estratègica en el camí de Girona a França. Es pot parlar de tres recintes emmurallats, incloent el castell.

El castell era el tercer nucli fortificat de la vila de Bàscara, i al seu interior només hi havia cases particulars. Els murs sud i oest foren construïts al mateix temps que el segon recinte emmurallat de la vila. El de llevant coincideix amb el costat de ponent de la primera muralla. A l’interior del recinte, un carrer paral·lel a l’actual Parets creuava el terme en sentit est-oest, organitzant la distribució de les cases.

Les referències documentals situades entre els anys 1369 i 1380 mencionen diverses obres de reforçament i fortificació de les muralles davant del risc d’invasions. L’any 1407 hi ha una notícia referent a l’escut situat al portal del mur nou de Bàscara. Fou esculpit per Pere Oller, imatger de Girona, per un total de 107 sous. Presenta les armes del bisbe de Girona, Berenguer d’Anglesola, el qual tenia el rang de cardenal.

LA MEVA: castell en estat de semi-abandonament.

localització