Castellruf

El Dolmen i poblat ibèric es troba al Parc de la Serralada Litoral concretament a Martorelles (Vallès Oriental).

A priori sembla un dolmen simple o cista, peerò podria tractar-se també d’una galeria, amb un període d’ocupació durant el calcolític.

La cambra, tancada per quatre lloses verticals, fa 1,60 metres de llarg per 1,50 metres d’ample i tot just 0,60 m d’alçària. La coberta la formen dues lloses treballades de forma triangular.

El poblat ibèric és un oppidum que va estar habitat entre els segles V i II aC.. Els sondejos han permès establir una etapa de màxima ocupació durant el segle III aC.. Ocupa una extensió aproximada de mitja hectàrea, delimitada per una muralla d’1,15 m d’amplada mitjana. Tots els elements estructurals són de pedra, s’assenten sobre la roca mare i en segueixen les irregularitats.

Tot i haver patit un nivell important d’incendi, encara es poden observar habitatges parcialment excavats a la roca, amb sol d’argila i normalment una  llar de foc a l’interior. També es conserven diversos fragments de muralla a les bandes est i sud. Tot el conjunt està molt embardissat, de manera més o menys intencionada, per tal de dificultar-ne l’accés i preservar-ne les restes.

LA MEVA: en un turó ben senyalitzat i en mig del Parc de la Serralada Litoral de frondosos boscos.

FITXA TÈCNICA