Dolmen i menhir del Querafumat

Dolmen del Querafumat, tipus sepulcre indeterminat, possiblement del corredor amb cambra rectangular curta i passadís ample o petita galería catalana en forma de U. Cronológicament es pot situar entre el neolític mitjà i el calcolític.

patrimoni.querafumat.3

La cambra és rectangular curta, amb tres lloses conservades al seu lloc i la coberta. Les dimensions de la cambra son: longitud 1.5m, amplada 1.4m i alçada 0.95m.

patrimoni.querafumat.2

patrimoni.querafumat.1

Menhir de Querafumat es tracta d’un menhir de forma fal.liforme amb una secció cilíndrica. Té una alçada externa de 1.15m, amplada 0.60m i un gruix de 0.40m. Cronológicament es podría situar entre el neolític final i el calcolític.

LA MEVA: uns de tants i tants dolmens i menhirs de l’alt Empordà.

FITXA TÈCNICA

+restes patrimonials