Estanyols de Mas Margall

Els Estanyols de Mas Margall es poden trobar al municipi d’Avinyonet de Puigventós. Varen originar-se de resultes de l’extracció d’àrids (graves i arenes) de la riba esquerra del riu Manol.

estanyols1

estanyols8

Es tracta d’un espai que ocupa una superfície d’unes 20 hectàrees, on es localitzen 2 petits estanyols de 3 i 1,1 hectàrees respectivament, i un petit clot.

estanyols2

El nivell de l’aigua als dos estanyols, que s’anomenen estanyol de ponent i estanyol de tramuntana, és molt variable.

estanyols4

estanyols5

La restauració d’aquest espai com a zona humida es va iniciar l’any 1991, basant-se en un projecte elaborat pel grup ecologista Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN).

estanyols7

L’any 1994 aquest espai fou declarat Refugi de fauna salvatge (Ordre de 23 de novembre de 1994), amb una superfície total de 50 hectàrees.

LA MEVA: petit espai, avui amb poca aigua i fauna.

FITXA TÈCNICA