Fornaca de Vilassar de Dalt

La Fornaca de Vilassar de Dalt és un recinte arqueològic, que inclou tres forns romans dedicats a la producció industrial de material ceràmic de gran format: material de construcció i dòlies (recipients de grans dimensions).

La seva tipologia, els materials trobats en l’excavació i l’estudi arqueomagnètic dels forns 1 i 2 permeten datar l’època d’activitat dels forns entre els segles I i II dC.

El topònim Fornaca, documentat per primera vegada l’any 1290 al speculum del Castell de Vilassar, dóna pistes sobre l’antiguitat de la zona de producció industrial.

LA MEVA: gestionat pel Museu Arxiu de Vilassar de Dalt i tancat a la meva visita.

FITXA TÈCNICA