Iesso de Guissona

La plana de Guissona és un territori privilegiat des d’on es pot resseguir l’activitat des de la prehistòria fins als nostres dies. Els recursos naturals que ofereix aquesta zona de la Segarra han estat determinants per a l’establiment de diferents pobles i cultures al llarg de la història.

patrimoni.iessoguissona (6)

patrimoni.iessoguissona (5)

patrimoni.iessoguissona (4)

Si bé l’època romana, per la mateixa existència de la ciutat de Iesso, constitueix un dels períodes històrics més importants d’aquesta zona, l’ocupació humana a Guissona i la seva comarca l’hem de situar abans de l’arribada dels romans. No hi ha gaire coneixement de com era l’ocupació humana a la comarca durant la prehistòria en el que avui és la comarca de la Segarra. La poca informació de què disposem procedeix de la mateixa Guissona i el seu entorn immediat.

patrimoni.iessoguissona (2)

patrimoni.iessoguissona (1)

patrimoni.iessoguissona

patrimoni.isessoguissona

Iesso va desenvolupar durant més de set segles una important activitat constructiva i comercial i va continuar activa fins a l’època visigòtica (s. VI). Se suposa que al segle VIII fou conquerida pels sarraïns, però no és fins al segle XI que es torna a tenir constància històrica de la vila.

patrimoni.iessoguissona (7)

El jaciment va ser declarat BCIN per la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2103, 20/09/95) l’any 1995. De la gestió, la salvaguarda, el manteniment i la investigació del patrimoni arqueològic de Guissona en té cura el Patronat d’Arqueologia de Guissona, creat l’any 1995. El Museu d’Arqueologia de Catalunya té assignada la gestió del jaciment des de 2002, i hi col·labora a través del finançament de les excavacions.

LA MEVA: jaciment prou important. 

FITXA TÈCNICA

+restes patrimonials