Ivorra

L’origen del poble d’Ivorra es remunta a l’època medieval en bastir-se un castell o torre fortificada, al redós de la qual va anar creixent el nucli de població. No obstant això, el lloc ja era poblat anteriorment, com ho demostren els jaciments arqueològics del Tossal de les Forques, que situarien els primers habitants en època ibèrica.

La primera notícia documental en què apareix el nom d’Ivorra data del 1031 en una escriptura de venda i durant tot el segle XI i posteriors són molts els documents que en parlen, tots ells relacionats amb els comtes d’Urgell.

Durant la dominació sarraïna, es va edificar aquesta torre de guaita per defensar els camins i la frontera. Té 20 metres d’alçada. Posteriorment, un com conquerit el lloc per part dels comtes catalans va constituir la torre del primitiu castell d’Ivorra, al redós del qual s’edificà l’actual nucli de població durant la primera meitat del segle XI. Està situada al punt més alt, com s’escau en aquests tipus de construccions defensives.

L’església parroquial de Sant Cugat va ser construïda l’any 1782, per l’arquitecte Francesc Ponç fora del clos murallat, d’estil barroc. Constitueix un dels millors exemples d’arquitectura religiosa d’època del barroc a la Segarra. Va substituir l’antiga església parroquial de Sant Cugat, inaugurada l’any 1055. Dintre de l’església parroquial es pot contemplar la imatge romànica de Santa Maria d’Ivorra (s.XIII) i el reliquiari gòtic del Sant Dubte, una de les millors obres d’orfebreria religiosa del segle XV.

Al mig de la plaça Major, es pot visitar també l’antiga cisterna del castell d’Ivorra, possiblement del final del segle XIII. Es tracta d’una edificació soterrada feta amb carreus uniformes i volta de canó amb una obertura al centre que feia de brocall per extreure l’aigua. Té unes dimensions de 7 x 5 metres i una alçada de 4 metres.

Al fons de la vall, a ponent del poble, hi ha l’església de Santa Maria d’Ivorra o del Sant Dubte. Aquesta església va substituir la primitiva del segle X on es produí, l’any 1010, el  fet miraculós que s’anomena el Sant Dubte. És una edificació del segle XVII, d’estil barroc, que alberga una espaiosa església i l’antiga hospederia per acollir els pelegrins que hi acudien a venerar les relíquies. Recentment l’església ha estat restaurada.

LA MEVA: petita població amb una torre de guaita espectacular. Església tancada a la meva visita.

GALERIA FOTOGRÀFICA

localització