Jaciment romà de el Vilarenc

El jaciment romà del Vilarenc, on hi ha les restes d’una finca agrícola del segle, amb grans edificacions que tenen l’arrel més antiga a les darreries del segle I abans de Crist. I l’etapa final ha estat la Ciutadella Ibèrica, la fortalesa, fundada al segle VI abans de Crist i que ha estat reconstruïda amb tècniques d’arqueologia experimental.

patrimoni.calafellrestes

patrimoni.calafellrestes (1)

patrimoni.restescalafell

patrimoni.calafellrestes (3)

Els límits artificials que defineixen la zona en l’actualitat, coincideixen aproximadament amb la configuració i els accidents del relleu antics. El Vilarenc ocupa una petita plana al.luvial, una mica enlairada sobre el nivell del mar i tancada per dues rieres, a l’est, el tram final del torrent de la Cobertera, i a l’oest, la riera que passa per sota l’actual passeig de la Unió.

LA MEVA: petites restes arqueològiques dins una població Calafell amb un important patrimoni.

FITXA TÈCNICA

+Baix Penedès

+restes patrimonials