La Torratxa

La Torre Sepulcral o la Torratxa és una obra de Vilablareix (Gironès) inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectónic de Catalunya.

És un edifici que pertany a la denominació de «sepulcre de torre», formada per dos cossos i un terrat. L’alçada total és aproximadament de 8,65 m i les parets tenen una amplada d’uns 75 cm.

La part inferior era una cambra sense accés a l’exterior, mentre que la superior presenta un amplíssim arc.

LA MEVA: un exemple més del nostre patrimoni.

localització