Museu arxiu de Calella

Les col·leccions del Museu Arxiu de Calella estan estretament relacionades amb la història del municipi i el seu territori.

arxiu3

A la planta baixa, s’hi exposen restes ibèriques i romanes, algunes d’elles procedents de les excavacions dels jaciments calellencs: lluernes, ungüentaris i àmfores, així com una col•lecció de monedes. El conjunt es completa amb col•leccions de mineralogia, paleontologia, malacologia o fauna marina.

arxiu5

En una petita sala contigua s’exhibeixen rajoles d’ús comú que havien decorat antigues cases calellenques, piques d’abeurar, trulls d’oli o el pedestal de la pica baptismal de la parròquia i la làpida sepulcral del cavaller Miquel Joan Roger.

arxiu1

arxiu2

Les sales següents de la planta baixa mostren la col•lecció de maquinària tèxtil, tant industrial com familiar, mostraris tèxtils, mitges de seda i de cotó, tot provinent de diferents fàbriques tèxtils que existien a Calella.

arxiu4

L’espai es complementa amb una sala dedicada a recordar els oficis tradicionals: la col•lecció aplega utensilis de fuster, de boter, de ferrer, de llauner, de la pagesia o dels mestres d’aixa.

La sala següent està dedicada als contactes comercials entre Calella i les colònies d’ultramar. A la sala s’hi exposen llibres de bitàcola, coneixements d’embarcament, patents de sanitat, així com mostres d’indianes o mostraris de teles.

arxiu7

A la segona planta del Museu s’hi ubica l’antiga farmàcia Barri de Calella, d’època modernista. S’hi mostren col•leccions de pots de vidre, pots d’apotecari de diferents èpoques i estils, balances de precisió, densímetres, morters o pildorers. També s’hi amaga una rebotiga, amb un cordialer ple de tintures i una sala amb un cordialer amb pots de ceràmica, flascons i tubs de vidre.

A la mateixa planta hi trobem la reproducció d’una cuina antiga que mostra una col•lecció d’utensilis d’ús domèstic, amb romanes, pesos de pedra i metall, mostres de vaixella comuna, peces de terrissa i vidre, càntirs d’oli, olles o mallals de ceràmica negra.

arxiu6

La darrera sala es dedica a una mostra de la col•lecció tèxtil: s’hi exposen vestits, robes i brodats, així com blondes, randes i puntes produïdes per les puntaires locals. Tot el contingut de la sala pertany a donacions de famílies de Calella.

LA MEVA: típic dels museu arxius. Si coneixes la població i la seva història, sempre trobaràs curiositats.

FITXA TÈCNICA