Museu del Turisme

El Museu del Turisme és un modern equipament cultural que té com a objectiu mostrar de manera atractiva, didàctica i participativa la història del turisme I els seus efectes socioculturals I econòmics a nivell global.

turismo.2

La visita al Museu del Turisme (MUTUR) proposa al visitant fer la volta al món en un museu, ja que s’explica des de la història dels primers viatgers I exploradors fins a l’actualitat més recent del sector.

turisme.3

turisme.5

El MUTUR és un equipament pensat per a crear patrimoni a partir de la valoració del turisme com una activitat econòmica i social constitutiva de valor patrimonial.

turisme.4

turisme.6

El projecte educatiu del MUTUR té com a objectiu posar en valor el fenomen del turisme i subratllar les seves aportacions a l’economia, la societat i la cultura (local i global).

LA MEVA: justet, li falta quelcom.

FITXA TÈCNICA