Parlament de Catalunya

Els precedents del Parlament català els troben al segle XI: les assemblees de pau i treva i la Cort comtal de Barcelona. Amb el rei Jaume I el Conqueridor (1213-1276), la Cort comtal es transformà en les Corts Generalas de Catalunyha com a conseqüència de l’ampliació del nombre de membres convocats.

patrimoni-parlament

El pas decisiu cap a la consolidació d’aquest sistema de govern el donà Pere II el Gran (1276-1285), que, mitjançant la constitució Volem, estatuïm, establí un sistema de sobirania pactada característic del dret constitucional català medieval i modern.

patrimoni-parlament-1

El Parlament és la institució fonamental de la Generalitat, que és el sistema institucional en què s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya.

patrimoni-parlament-2

patrimoni-parlament-3

patrimoni-parlament-5

patrimoni-parlament-7

El Parlament aprova les lleis i els pressupostos de la Generalitat; elegeix el president de la Generalitat, i aprova, orienta i legitima el seu programa. El president de la Generalitat i el seu Govern són políticament responsables davant del Parlament.

patrimoni-parlament-12

patrimoni-parlament-13

patrimoni-parlament-11

patrimoni-parlament-16

El Parlament representa la pluralitat del poble de Catalunya, per això és un dels centres de la seva vida política, on es debaten i es prenen decisions que afecten el dia a dia de les persones que hi viuen.

patrimoni-parlament-14

patrimoni-parlament-15

Ès constituït per una cambra única integrada per 135 membres elegits democràticament amb una sistema de representació proporcional. Es renova cada quatre anys, però el president de la Generalitat pot dissoldre la legislatura abans que s’esgoti i convocar llavors noves elecccions.

patrimoni-parlament-18

patrimoni-parlament-19

patrimoni-parlament-20

patrimoni-parlament-21

En el procés de restabliment de la democràcia a l’Estat espanyol, l’aprovació d’una nova constitució democràtica per a l’Estat i d’un nou estatut per a Catalunya, precedida per nombroses manifestacions cíviques que reclamaven llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia, i el retorn del president de la Generalitat de l’exili, Josep Tarradelles (1977), permeteren la recuperació de les institucions d’autogovern. El 20 de març de 1980 es van celebrar eleccions per a constituir un nou Parlament de Catalunya.

LA MEVA: visitar un dels parlaments més antics del món, és un incentiu que acumula als de visitar-lo per què és el teu Parlament.

FITXA TÈCNICA