Plaça de les Bruixes

Jaciment arqueològic de restes iberoromanes (S.II-I a.C).

patimoni-lesbruixes2

El Pla de les Bruixes està situat al cim d’un turó de 80 m. d’alçada, de forma allargassada, en el límit nord de la vila de Molins de Rei.

patrimoni-lesbruixes3

patrimoni-lesbruixes

L’any 1971, en aixemplar el camí de Sant Bartomeu de la Quadra, va ser trobat fortuïtament aquest jaciment iberoromà, que ha estat estudiat, a partir de 1972, per invertigadors col.laboradors del Museu Municipal de Molins de Rei i del Museu Arqueològic de Barcelona.

patrimoni-lesbruixes1

Cronològicament, se situa entre els any 150-100 a C. I es tracta de les restes de tres dipòsits lacus amb paviment d’opus signinum; dues sitjes talladles a la terrassa d’argila i una habitació rodona amb paviment de terra picotada.

LA MEVA: el meu desconeixament i sorpresa. Una nova descoberta per explicar.

FITXA TECNICA

+restes patrimonials