Poblat ibèric Turó Rodó

El poblat ibèric del Turó Rodó està situat sobre un promontori de 40m d’alçada ubicat al nord-est i molt aprop del nucli de Lloret de Mar. S’aboca directament al mar per llevant i per migdia; a ponent els seus vessants moren a la platja de Sa Caleta i pel nord es trova unit a terra ferma mitjançant us istme d’uns 50 m d’amplada.

patrimoni.turorodo5

És doncs, un indret de fàcil defensa i amb un ampli camp visual sobre la platja de Lloret de Mar, la plana que la circumda, un bon tram de costa i les elevacions de la serralada litoral que tanquen aquest sector de la Costa Brava.

patrimoni.turorodo10

patrimoni.turorodo11

Les primeres noticies sobre el jaciment són de l’any 1925, però no s’hi efectuà cap activitat fins al periode 2000-2003. Els treballs d’excavació van permetre documentar les característiques principial del poblat i la seva evolució histórica, que s’estén dels de fianls del segle III aC fins a les primeres dècades del I aC.

patrimoni.turorodo3

Els habitatges principals d’aquest poblat s’adossen a la part interna de la muralla i resten oberts per migdina a una plaça, a l’altra banda de la qual trobem algunes construccions de menor abast.

patrimoni.turorodo9

Es tracta d’un assentament costaner del tipus barrera, situat en un esperó sobresortint, abocat a penya-sagat en gran part del seu perímetre i defensat per una muralla a tramuntana i a llevant, els únics sector accesibles.

patrimoni.turorodo1

Les cases de la zona nord són de planta rectangular i están compostes per dos àmbits: una estança principal al nord i un petita avantsala, oberta a la plaça, al sud, amb la porta que les intercomunicava situada al costat oest del mur mitger.

patrimoni.turorodo4

patrimoni.turorodo2

Al centre de l’àmbit principal hi ha havia la llar i en la majoria s’hi van localitzar sitges d’emmagatzematga.

patrimoni.turorodo6

Pel que fa a les quatre cases del costat sud i sud-oest, dues són adossades i les dues exemptes. Les seves mides són més petites i no tenent avantsala.

LA MEVA: gran sorpresa la meva per que no ho sabia. La veritat és que ho han fet molt be. Val la pena visitar-ho. Cal millorar els accessos.

FITXA TÈCNICA

+restes patrimonials