Torre d’en Pega

La torre d’en Pega o castell de Riells és una casa forta medieval les restes de la qual es troben al límit del terme de Riells a l’extrem dels camps del mas can Pega, dins d’un bosc d’alzines. Es bastí com a fortalesa menor a 3 km del Castell de Montsoriu per a defensa de la vall de Breda i Riells.

En època baix medieval, moltes d’aquestes cases fortes que foren residència de cavallers es transformaren en masies i perderen la seva funció militar i de control del territori. Aquest fou el principi de la seva fi i així devia succeir també amb la Torre d’en Pega o de Busquets que desapareix de la documentació del vescomtat de Cabrera del segle XVI. Segurament seria abandonada de forma paral·lela al tancament del castell de Montsoriu, entre finals del segle XVI i mitjans del XVII.

Actualment es poden observar bastants fragments dels murs de tramuntana i llevant. Era una torre de base quadrada d’uns 20 metres de costat. La superfície edificada era d’uns 400 m². Els murs feien uns 105 cm de gruix. A la planta nord s’observa que hi havia una planta baixa, un primer pis i a damunt encara un segon pis. S’observen en els dos pisos inferiors un seguit d’espitlleres que a la planta baixa tenen unes mides de 80 x 40 cm, separades entre si poc més d’1 metre.

Al mur de tramuntana n’hi ha nou a nivell inferior. Al mur oriental n’hi ha unes set en cada un dels pisos. Els murs són formats per carreus poc treballats però formant filades ordenades units amb argamassa.

És una obra declarada bé cultural d’interés nacional.

LA MEVA: imponents murs.

FITXA TÈCNICA