Vidreres

Vidreres és un territori que, per la seva diversitat i singularitat, és sens dubte, un espai natural relativament aïllat que conserva la seva riquesa biològica i patrimoni natural. El paisatge de Vidreres és autènticament espectacular, no només per la magnificència del relleu, sinó també per la seva riquesa forestal.

La Casa de la Vila és d’estil neoclàssic, de planta quadrada i està format per planta baixa i pis. Les finestres són geminades amb guardapols i balcó sobre la porta d’entrada. A la cornisa hi consta l’any de construcció, 1894, i l’escut de la vila vigent en aquella època.

L’església es troba situada al centre del poble a la plaça del mateix nom. Està dedicada a Santa Maria. Els primers esments són del segle XI.

El Castell de Sant Iscle va pertànyer als vescomtes de Cabrera i la primera notícia que es té és del 1194 com a conseqüència d’un pacte entre el vescomte Ponç III de Cabrera i el rei Alfons I el Cast. El 1241 va ser donat als templers però retornà als Cabrera, i el 1310 hi residia Elionor, muller del vescomte Bernat I.

Una festa molt popular i coneguda de Vidreres és l’anomenada Festa del Ranxo , que se sol celebrar durant la primera setmana del mes de març.

LA MEVA: població arregladeta envoltada d’espais natural interessants. El Castell és de visita obligada. 

GALERIA FOTOGRÀFICA

localització