Vilada

Dins a la comarca del Berguedà, a la vall de Roset, amb el riu Merdançol com a eix bàsic, es dividí en dues vil·les: Vilada i Gardilans, que poc més tard es convertiren en dues parròquies. Aleshores el poblament era dispers i enlloc devia formar-se una agrupació de més de tres o quatre cases, a excepció de les que envoltaven l’església parroquial de Sant Joan.

Sant Joan de Vilada ja apareix documentat el 903, en l’acte de consagració de la desapareguda Santa Maria de Roset. L’edifici originari era romànic del s. XII, del qual sols queden ara alguns murs. La construcció actual fou fruit d’unes remodalacions patides el s. XVII seguint els models del Barroc rural. Consta d’una nau amb capelles laterals i un campanar. Abans de desaparèixer el 1936, hi destacava el retaule barroc de la Verge del Roser.

Està documentat al segle IX com Vilalata amb el significat de ‘vila ampla’.

Altres llocs d’interès són l’església de Santa Magdalena de Guardiolans (romànica), també Sant Miquel de les Canals (romànica) i el Castell de Roset.

LA MEVA: petita població no gaire bonica però amb punts d’interès prou importants.

GALERIA FOTOGRÀFICA

localització

+Berguedà