Vilalba Sasserra

Està situat al Vallès Oriental i limita amb els termes municipals de Vallgorguina per l’est i nord-est, amb Dosrius al sud-est, amb Llinars del Vallès pel sud–oest i nord-oest i amb Santa Maria de Palautordera pel Nord.

La zona del que podríem dir de barri vell, que es constitueix en un sol carrer, queda encaixat entre l’autopista AP-7 i la carretera comarcal C-35. A part trobarem el sector del turó de les garses situat al nord-est de la C-35. Tot creuant l’autopista en direcció sud hi trobem tota l’extensió de muntanya del terme de Vilalba dividida en tres finques privades. 

El dolmen de Pedra Arca situat just amb la limitació amb Llinars del Vallès i datat de 2000 aC.

LA MEVA: petita població del Vallès Oriental.

GALERIA FOTOGRÀFICA

localització