Vingrau

Vingrau és un poble i comuna de la comarca del Rosselló situada en el límit entre la Catalunya Nord, a la qual pertany, i el Llenguadoc.

pobles-vingrau

El terme comunal de Vingrau presenta dues parts ben diferenciades. D’una banda, a l’est es troben uns altiplans calcaris, i a l’oest, la vall de la Ribera de Vingrau, emmarcada per les serres de Vingrau i de Montpeirós. Es tracta d’un terme geològicament motl interessant, atès que hi ha una gran diversitat de formacions calcàries, des de l’anticlinal de la Serra de Vingrau fins a depressions d’origen kàrstic i tota mena de formes d’erosió de roca calcària: depressions per esfondrament, dissolució en superfície, coves i avencs, cursos d’aigua que es perden, etc.

pobles-vingrau-2

El poble de Vingrau es generà a l’entorn de la primitiva església parroquial, Santa Maria de Vingra. Més tard el poble s’eixamplà cap al sud i cap a l’oest, sobretot, principalment resseguint els camins, ara carreteres, de Tuissan i d’Espirà i Ribesaltes.

pobles-vingrau-1

El terme comunal de Vingrau presenta dues parts ben diferenciades. D’una banda, a l’est es troben uns altiplans calcaris, i a l’oest, la vall de la Ribera de Vingrau, emmarcada per les serres de Vingrau i de Montpeirós. Es tracta d’un terme geològicament motl interessant, atès que hi ha una gran diversitat de formacions calcàries, des de l’anticlinal de la Serra de Vingrau fins a depressions d’origen kàrstic i tota mena de formes d’erosió de roca calcària: depressions per esfondrament, dissolució en superfície, coves i avencs, cursos d’aigua que es perden, etc.

LA MEVA: petita població típica de la zona, amb coves i un entorn natural més que interessant.

FITXA TÈCNICA